Quick Booking
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witryny wynajemsal.krakow.pl

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez z usług witryny wynajemsal.com. Wszelkie pozostałe obowiązki, wiążące strony zawarte są w regulaminie rezerwacji i korzystania z aplikacji smartrooms.pro służącej do zamawiania sal szkoleniowych / konferencyjnych / gabinetów.

1.3. Użytkownikiem jest osoba, korzystająca z usług zapewnianych przez Administratora i
powierzająca mu swoje dane.

1.3. Administratorem zbieranych danych osobowych jest podmiot gospodarczy ARCHEION NIP: 6831867503 REGON: 120212031 adres: ul.św.Filipa 23/6 31-150 Kraków, dostępny pod adresem poczty elektronicznej: biuro@wynajemsal.com i numerem telefonu: 12 4311894, będący właścicielem witryny wynajemsal.krakow.pl.

1.4. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

2. Cel i sposób pozyskiwania danych

2.1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i podejmowanych przez nich działaniach w witrynie poprzez:
2.1.1. Wprowadzane w formularzach informacje.
2.1.2. Gromadzenie plików cookies.

2.2. Wszystkie zbierane informacje są dobrowolnie podawane przez Użytkownika.

2.3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe, zamieszczane przez witrynę na urządzeniu
Użytkownika, które następnie są przesyłane z powrotem do serwisu przy każdej wizycie Użytkownika w witrynie. Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z witryną wynajemsal.krakow.pl oraz ma do nich dostęp.

2.4. Pliki cookies są przetwarzane i wykorzystywane w celach:
2.4.1. Dopasowania prezentowanej oferty do potrzeb użytkownika.
2.4.2. Analityki sposobu korzystania z witryny.
2.4.3. Marketingu usług świadczonych przez Administratora.

2.5. Użytkownik ma prawo do dokonania
zmiany w ustawieniach przeglądarki na urządzeniu, za pośrednictwem
którego łączy się z witryną wynajemsal.krakow.pl i zablokowania
obsługi plików cookies. Może to jednak spowodować ograniczenie
funkcjonalności witryny na jego urządzeniu i/lub niemożność
zawarcia umowy z Administratorem zgodnie z regulaminem rezerwacji i
korzystania z aplikacji smartrooms.pro służącej do zamawiania sal
szkoleniowych / konferencyjnych / gabinetów.

3. Usługi, z których korzysta Administrator


3.1. Administrator korzysta z usług:
3.1.1. Google Analytics należącej do Google Inc. z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
3.1.2. Google AdWords należącej do Google Inc. z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
3.1.3. Salesmanago należącej do BENHAUER Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grzegórzecka 21 31-532 Kraków.

3.2. Wyżej wymienione usługi pozwalają Administratorowi na prowadzenie analityki korzystania z
witryny wynajemsal.krakow.pl oraz podejmowanie działań zgodnych z celami wyszczególnionymi w punktach 2.4.1. i 2.4.3.

3.3. Dane pozyskane za pomocą plików cookies są zapisywane oraz przetwarzane na serwerach, należących do Google Inc. oraz BENHAUER Sp. z o.o.

3.4. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez wymienione w punkcie 3.1. usługi dostępne są na oficjalnych witrynach tychże usług/firm.

4. Bezpieczeństwo udostępnianych danych

4.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez Użytkownika przed dostępem przez osoby niepowołane, utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.2. W celu ochrony udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające ich pozyskaniu przez osoby trzecie:
4.2.1. Certyfikat SSL, potwierdzający tożsamość witryny.
4.2.2. Zabezpieczenie bazy danych przed dostępem przez osoby nieuprawnione.

5. Dostęp do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawianie

5.1. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz ich poprawiania.

5.2. Użytkownik ma prawo do czasowego lub bezterminowego zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli są niekompletne, nieprawdziwe lub są
niepotrzebne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.

5.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu opisanym w punkcie 2.4.3. może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5.4. Do realizacji opisanych powyżej uprawnień prosimy o przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres siedziby Administratora lub wskazany adres poczty elektronicznej.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, na które mogą wpływać zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój serwisu lub zmiany dotyczące technologii internetowej.

6.2. W witrynie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych, które działają
niezależnie od wynajemsal.krakow.pl i nie są nadzorowane przez Administratora.

6.3. W przypadku pytań co do treści niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@wynajemsal.com

Ul. św. Filipa 23, 31-150 Kraków
+48 696063853